Danh sách món

SUẤT ĂN

thông tin liên hệ
Ông Trịnh Văn Hải

0793 775 779 - 0978 062 268

Món tráng miệng

Chôm chôm
Chôm chôm
Chuối
Chuối
Nhãn
Nhãn
Rau câu
Rau câu
Táo
Táo
Vải
Vải