Danh sách món

SUẤT ĂN

thông tin liên hệ
Ông Trịnh Văn Hải

0793 775 779 - 0978 062 268

Món Ăn Cho Thứ 4

Đậu hủ nhồi thịt
Đậu hủ nhồi th...
Cá hường chiên sả
Cá hường chiên sả
Thịt kho măng
Thịt kho măng
Sườn ram mặn
Sườn ram mặn